เมนูหลัก

บริการประชาชน - มาตรฐานการปฏิบัติงาน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
สรุปผลการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562732
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการรายบุคคล พ.ศ. 2562 1129
ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562135

ลำดับที่ 1-3 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB