เมนูหลัก

บริการประชาชน - มาตรฐานการปฏิบัติงาน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน งานสารบรรณและการปฏิบัติงานธุรการในสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา110
สรุปผลการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562765
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการรายบุคคล พ.ศ. 2562 1159
ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562172

ลำดับที่ 1-4 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB