เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)

หัวข้ออ่านวันที่
รายงานสรุป สขร.1 เดือนมกราคม 2564141 ก.พ. 64
รายงานสรุป สขร.1 เดือนธันวาคม 2563194 ม.ค. 64
รายงาน สรุป สขร.1 เดือนพฤศจิกายน 2563211 ธ.ค. 63
รายงานสรุป สขร.1 เดือน ตุลาคม 2563222 พ.ย. 63
รายงานสรุป สขร.1 เดือนกันยายน 2563321 ต.ค. 63
รายงานสรุป สขร.1 เดือน สิงหาคม 2563282 ก.ย. 63
รายงาน สรุป สขร.1 เดือนกรกฎาคม 2563323 ส.ค. 63
รายงานสรุป สขร.1 เดือนมิถุนายน 2563371 ก.ค. 63
รายงานสรุป สขร.1 เดือนพฤษภาคม 2563361 มิ.ย. 63
สรุป สขร.1 เดือน เมษายน. 2563401 พ.ค. 63
สรุป-สขร.1-เดือนมีนาคม-2563301 เม.ย. 63
สรุป_สขร.1_เดือน_มกราคม_2563313 ก.พ. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2562273 ม.ค. 63
รายงานสรุป_สขร.1_เดือนธันวาคม_2562192 ม.ค. 63
รายงานสรุป_สขร.1_เดือนพฤศจิกายน_2562252 ธ.ค. 62
รายงาน-สรุปสขร.1-เดือนตุลาคม-2562211 พ.ย. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561264 ม.ค. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2560225 ม.ค. 61
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2559226 ม.ค. 60
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2558295 ม.ค. 59
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB