เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)

หัวข้ออ่านวันที่
รายงานสรุป สขร.1 เดือนเมษายน 2564173 พ.ค. 64
รายงาน สรุป สขร.1 เดือนมีนาคม 2564181 เม.ย. 64
รายงานสรุป สขร.1 เดือนมกราคม 2564361 ก.พ. 64
รายงานสรุป สขร.1 เดือนธันวาคม 2563304 ม.ค. 64
รายงาน สรุป สขร.1 เดือนพฤศจิกายน 2563311 ธ.ค. 63
รายงานสรุป สขร.1 เดือน ตุลาคม 2563322 พ.ย. 63
รายงานสรุป สขร.1 เดือนกันยายน 2563421 ต.ค. 63
รายงานสรุป สขร.1 เดือน สิงหาคม 2563412 ก.ย. 63
รายงาน สรุป สขร.1 เดือนกรกฎาคม 2563423 ส.ค. 63
รายงานสรุป สขร.1 เดือนมิถุนายน 2563491 ก.ค. 63
รายงานสรุป สขร.1 เดือนพฤษภาคม 2563481 มิ.ย. 63
สรุป สขร.1 เดือน เมษายน. 2563521 พ.ค. 63
สรุป-สขร.1-เดือนมีนาคม-2563411 เม.ย. 63
สรุป_สขร.1_เดือน_มกราคม_2563413 ก.พ. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2562393 ม.ค. 63
รายงานสรุป_สขร.1_เดือนธันวาคม_2562312 ม.ค. 63
รายงานสรุป_สขร.1_เดือนพฤศจิกายน_2562342 ธ.ค. 62
รายงาน-สรุปสขร.1-เดือนตุลาคม-2562311 พ.ย. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561354 ม.ค. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2560335 ม.ค. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB