เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)

หัวข้ออ่านวันที่
รายงานสรุป สขร.1 เดือน สิงหาคม 256352 ก.ย. 63
รายงาน สรุป สขร.1 เดือนกรกฎาคม 2563103 ส.ค. 63
รายงานสรุป สขร.1 เดือนมิถุนายน 2563161 ก.ค. 63
รายงานสรุป สขร.1 เดือนพฤษภาคม 2563191 มิ.ย. 63
สรุป สขร.1 เดือน เมษายน. 2563251 พ.ค. 63
สรุป-สขร.1-เดือนมีนาคม-2563151 เม.ย. 63
สรุป_สขร.1_เดือน_มกราคม_2563133 ก.พ. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2562113 ม.ค. 63
รายงานสรุป_สขร.1_เดือนธันวาคม_256262 ม.ค. 63
รายงานสรุป_สขร.1_เดือนพฤศจิกายน_256272 ธ.ค. 62
รายงาน-สรุปสขร.1-เดือนตุลาคม-256271 พ.ย. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561104 ม.ค. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 256085 ม.ค. 61
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 255976 ม.ค. 60
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2558125 ม.ค. 59
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2557126 ม.ค. 58
ลำดับที่ 1-16 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB