เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 269 เม.ย. 64
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ.256488 เม.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม68 เม.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล77 เม.ย. 64
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256485 เม.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์75 เม.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสำรวจจัดทำฐานข้อมูลสุนัขและแมว102 เม.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ เดือนเมษายน 25641331 มี.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร1924 มี.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่91223 มี.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อดวงตราไปรษณียากร1222 มี.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม)รร.ในเขตพื้นที่1122 มี.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม)ศพด.อบต.ลำประดา1222 มี.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมบำรุงรักษารถน้ำ อบต.810 มี.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ95 มี.ค. 64
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ203 มี.ค. 64
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)122 มี.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ เดือนมีนาคม 25642125 ก.พ. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบและคำนวณโครงสร้างของงาน1518 ก.พ. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างลงหินคลุก หมู่ที่ 2 เริ่มจากทางชนบทถึงลำคลองเพชรลูกกา1815 ก.พ. 64
ลำดับที่ 1-20 | 1/39 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB