เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม ศพด.อบต.ลำประดา330 มิ.ย. 63
ประกาศผู้ชนการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม โรงเรียนในเขตพื้นที่130 มิ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง330 มิ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ เดือนกรกฎาคม 2563430 มิ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำอาหารว่าพร้อมเครื่องดื่ม130 มิ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะกาเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองการศึกษา324 มิ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์ส่วนกลางตามระยะทาง323 มิ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง423 มิ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล กองการศึกษา318 มิ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา617 มิ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างลงหินคลุก หมู่ 8 สายคันคลองไดโสน812 มิ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างลงหินคลุก หมู่6 ถนนสายคันคลองห้วยสำโรง512 มิ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างลงหินคลุก หมู่9 จากถนน คสล.ถึงบ้านป่า512 มิ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างลงหินคลุก หมู่9 จากถนน คสล.ถึงถนนลำเหลือง บริเวณบ้านนางน้อย คำมูล412 มิ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างลงหินคลุก หมุ่7 เริ่มจากนานายเสน่ห์ จุลพันธ์ ถึงนานายสงวน เจตะโพธิ์512 มิ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างลงหินคลุก หมู่5 บริเวณบ้านนายสมสี เปรมสีดา312 มิ.ย. 63
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างลงหินคลุก หมู่3 สายวังจันทร์ จากนานายไฉน ผดาเวช512 มิ.ย. 63
โครงการลงหินคลุก หมู่ที่.9 จากถนน คสล.ถึงบ้านป่า 78 มิ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซ่มเครื่องปรับอากาศ45 มิ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะกาเสนอราคาจ้างล้างเครื่องปรับอากาศ35 มิ.ย. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/29 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB