เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำอหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม422 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์218 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักงานปลัด318 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง418 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน ศูนย์ปฏิบัติการร่วมฯอำเภอบางมูลนาก417 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง511 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำอาหารว่างตามโครงการขับเคลื่อนตำบลจัดการตนเอง610 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำอาหารตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ510 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุในการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ510 ก.ย. 63
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล 38 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบงานก่อสร้าง83 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม53 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม)ศพด.อบต.ลำประดา51 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนในเขตพื้นที่51 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ เดือนกันยายน 2563831 ส.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างลงหินคลุก หมู่ที่ 1 เริ่มจากถนนทางหลวงหน้าบ้านนางสมจิตร ชื่นพระนาง827 ส.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคาจ้างก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่7827 ส.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร1019 ส.ค. 63
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563918 ส.ค. 63
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563717 ส.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/32 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB