เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง221 ม.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง313 ม.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักงานปลัด513 ม.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเอตร์ สำนักงานปลัด213 ม.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง313 ม.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง313 ม.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง213 ม.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป113 ม.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์413 ม.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็ครถยนต์ส่วนกลางตามระยะทาง312 ม.ค. 64
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 198 ม.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่ แบบลากจูง87 ม.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเย็บหน้ากากอนามัยชนิดผ้า107 ม.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เป็นโต๊ะทำงาน96 ม.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เป็นเก้าอี้สำนักงาน76 ม.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย86 ม.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างลงหินคลุก จากทางหลวงชนบทถึงหน้าบ้านนายสมยศ ตันหยงทอง76 ม.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวางท่อระบายน้ำ หมุ่ที่ 2 บริเวณลำเหมืองข้างศาลาการเปรียญวัดเพชรลูกกา66 ม.ค. 64
ประกาศขายพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพประจำปี 2563 114 ม.ค. 64
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน โรงเรียนในเขตพื้นที่930 ธ.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/37 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB