เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการค่าโดเมน111 พ.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบโครงการลงหินคลุก 5 โครงการ และโครงการลงลูกรัง 2 โครงการ37 พ.ค. 64
ประกาศผู้ชชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมเทรีน ม.937 พ.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างบานปิด-เปิดท่อเหลี่ยม คสล.ม.637 พ.ค. 64
รายงานสรุป สขร.1 เดือนเมษายน 2564173 พ.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ เดือนพฤษภาคม 25641330 เม.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล เพื่อร่วมรณรงค์ป้องกันโรคโควิด 191128 เม.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรถประชาสัมพันธ์เพื่อร่วมรณรงค์ป้องกันโรคโควิด 191728 เม.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า727 เม.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล1027 เม.ย. 64
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 25641726 เม.ย. 64
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 25641323 เม.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร1121 เม.ย. 64
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 25641421 เม.ย. 64
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2229 เม.ย. 64
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ.2564178 เม.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม168 เม.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล177 เม.ย. 64
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564185 เม.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์185 เม.ย. 64
ลำดับที่ 1-20 | 1/42 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB