เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563343
ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ-2563238
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562336
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561235
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี_พ.ศ.2561-2564139
ประกาศใช้ข้อบัญญัติ_ปี_2560139
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2560-2563135
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ_2558135
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ_2558137
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย2558136
ประกาศแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ_พ.ศ._2557133
ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ_2557139

ลำดับที่ 1-12 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB