เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 256333
ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ-256323
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 256233
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 256122
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี_พ.ศ.2561-256412
ประกาศใช้ข้อบัญญัติ_ปี_256012
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2560-256312
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ_255812
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ_255813
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย255813
ประกาศแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ_พ.ศ._255712
ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ_255713

ลำดับที่ 1-12 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB