เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563327
ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ-2563221
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562318
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561221
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี_พ.ศ.2561-2564121
ประกาศใช้ข้อบัญญัติ_ปี_2560122
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2560-2563120
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ_2558120
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ_2558120
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย2558118
ประกาศแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ_พ.ศ._2557116
ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ_2557124

ลำดับที่ 1-12 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB