เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนจัดหาพัสดุ

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ประกาศ จัดทำแผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561527
ประกาศ จัดทำแผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2562125
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559224
ประกาศ จัดทำแผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560423
รายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558922
ประกาศ จัดทำแผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 25591016
แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2558739
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 25561618
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 25571619
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.5) ประจำปีงบประมาณ 2555218
รายงานแผนปฎิบติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2555 (ส่ง สตง.)130
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2555322

ลำดับที่ 1-12 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB