เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนจัดหาพัสดุ

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ประกาศ จัดทำแผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561517
ประกาศ จัดทำแผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2562113
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559214
ประกาศ จัดทำแผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560413
รายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558913
ประกาศ จัดทำแผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2559108
แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2558721
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 25561611
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 25571610
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.5) ประจำปีงบประมาณ 255529
รายงานแผนปฎิบติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2555 (ส่ง สตง.)116
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2555313

ลำดับที่ 1-12 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB