เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนจัดหาพัสดุ

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ประกาศ จัดทำแผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561542
ประกาศ จัดทำแผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2562142
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559237
ประกาศ จัดทำแผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560438
รายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558935
ประกาศ จัดทำแผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 25591030
แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2558752
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 25561631
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 25571631
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.5) ประจำปีงบประมาณ 2555230
รายงานแผนปฎิบติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2555 (ส่ง สตง.)146
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2555334

ลำดับที่ 1-12 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB