เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนจัดหาพัสดุ

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ประกาศ จัดทำแผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 256155
ประกาศ จัดทำแผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 256214
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 255923
ประกาศ จัดทำแผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 256043
รายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 255893
ประกาศ จัดทำแผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2559103
แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 255875
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2556162
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2557164
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.5) ประจำปีงบประมาณ 255523
รายงานแผนปฎิบติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2555 (ส่ง สตง.)14
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 255533

ลำดับที่ 1-12 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB