เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนดำเนินงาน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2564158
แบบบัญชีโครงการ-ผด.-2-ประกาศใช้-2563164
แบบบัญชีสรุปโครงการ-ผด.1-2563142
ส่วนที่-1-แผนดำเนินงาน-2563167
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน_ประจำปีงบประมาณ_2563138
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน_2562136
แผนการดำเนินงาน_ปี_2562138
แผนการดำเนินงาน-พิ่มเติมฉบับที่-1-ปี-2561-ฉบับประกาศ135
ประกาศแผนการดำเนินงาน_ประจำปีงบประมาณ_2561_เพิ่มเติมฉบับที่_1157
ประกาศแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ_พ.ศ._2560173
สรุปแผนการดำเนินงาน-ปี-2559-อบต.ลำประดา142
ประกาศแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ_พ.ศ._2558135
ประกาศแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ_พ.ศ._2557177
ประกาศแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ_พ.ศ._2556134

ลำดับที่ 1-14 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB