เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนดำเนินงาน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แบบบัญชีโครงการ-ผด.-2-ประกาศใช้-2563128
แบบบัญชีสรุปโครงการ-ผด.1-2563121
ส่วนที่-1-แผนดำเนินงาน-2563125
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน_ประจำปีงบประมาณ_2563119
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน_2562115
แผนการดำเนินงาน_ปี_2562111
แผนการดำเนินงาน-พิ่มเติมฉบับที่-1-ปี-2561-ฉบับประกาศ113
ประกาศแผนการดำเนินงาน_ประจำปีงบประมาณ_2561_เพิ่มเติมฉบับที่_1120
ประกาศแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ_พ.ศ._2560120
สรุปแผนการดำเนินงาน-ปี-2559-อบต.ลำประดา114
ประกาศแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ_พ.ศ._2558112
ประกาศแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ_พ.ศ._2557123
ประกาศแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ_พ.ศ._255619

ลำดับที่ 1-13 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB