เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนดำเนินงาน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2564134
แบบบัญชีโครงการ-ผด.-2-ประกาศใช้-2563148
แบบบัญชีสรุปโครงการ-ผด.1-2563130
ส่วนที่-1-แผนดำเนินงาน-2563144
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน_ประจำปีงบประมาณ_2563127
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน_2562124
แผนการดำเนินงาน_ปี_2562122
แผนการดำเนินงาน-พิ่มเติมฉบับที่-1-ปี-2561-ฉบับประกาศ124
ประกาศแผนการดำเนินงาน_ประจำปีงบประมาณ_2561_เพิ่มเติมฉบับที่_1137
ประกาศแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ_พ.ศ._2560143
สรุปแผนการดำเนินงาน-ปี-2559-อบต.ลำประดา126
ประกาศแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ_พ.ศ._2558122
ประกาศแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ_พ.ศ._2557149
ประกาศแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ_พ.ศ._2556121

ลำดับที่ 1-14 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB