เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน-การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประกาศ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล

วันที่ 5 เม.ย. 64 หมวดหมู่ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา
แชร์

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

ประกาศ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล 2564.pdf1.49 MB
กลับหน้ารวมข่าว นโยบายและแผนงาน-การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

0.02s. 0.50MB