เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน-ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน งานสารบรรณและการปฏิบัติงานธุรการในสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา

วันที่ 2 เม.ย. 64 หมวดหมู่ ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา
แชร์

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน งานสารบรรณและการปฏิบัติงานธุรการในสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา486.71 KB
กลับหน้ารวมข่าว นโยบายและแผนงาน-ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

0.02s. 0.50MB