เมนูหลัก

บุคลากร - ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายสมบัติ ประโยชน์ดี

  นายกอบต.ลำประดา

 • นายเจริญ สุขคำมี

  รองนายกอบต.ลำประดา

 • นายวิรัช แก้วแกมแข

  รองนายกอบต.ลำประดา

 • นายทรงวุฒิ จ้อยสุดใจ

  เลขานุการนายกอบต.ลำประดา0.02s. 0.50MB