เมนูหลัก

บุคลากร - ส่วนสมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • นายอำนาจ ก้อนแก้ว

  ประธานสภาอบต.ลำประดา

 • นางเฉลียว หนูจิ๋ว

  รองประธานสภาอบต.ลำประดาสมาชิกสภา

 • นายเริ่ม แก้ววัน

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

 • นายธวัช นะสอน

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

 • นายนิคม วงษ์แก้ว

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

 • นายเดช นามเสนา

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

 • นายวินัย คำทา

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

 • นายสุวีร์ พันธ์นวน

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

 • นายสมจิตร ชมสุวรรณ์

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

 • นางเพ็ญศิริ มาตีบ

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

 • นายสุริยเนตร สิงห์แก้ว

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

 • นายแสวง ปกสุข

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

 • นายปัณณพัฒน์ ยกแก้ว

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

 • นายคณพศ ทองมี

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

 • นายกนกศักดิ์ สีรุณ

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

 • นายสมบุญ สาลีฟอง

  ส.อบต. หมู่ที่ 8

 • นายสมยศ สังพรม

  ส.อบต. หมู่ที่ 8

 • นายเสมียน หนูจิ๋ว

  ส.อบต. หมู่ที่ 9

 • นายวิชัย พิมพ์อารี

  ส.อบต. หมู่ที่ 9

0.04s. 0.50MB