เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
จดหมายข่าวอบต.ลำประดา ปีที่ 6 ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ฉบับที่ 6 525 มิ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายมันเทศญี่ปุ่นกาญจนบุรี523 มิ.ย. 63
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต918 มิ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายหอมหัวใหญ่จังหวัดเชียงใหม่1417 มิ.ย. 63
จดหมายข่าวอบต.ลำประดา ปีที่ 6 ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ฉบับที่ 5 1216 มิ.ย. 63
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจำหน่ายกระเทียม จ.แม่ฮ่องสอน512 มิ.ย. 63
จดหมายข่าวอบต.ลำประดา ปีที่ 6 ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ฉบับที่ 4 612 มิ.ย. 63
จดหมายข่าวอบต.ลำประดา ปีที่ 6 ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ฉบับที่ 3158 มิ.ย. 63
จดหมายข่าวอบต.ลำประดา ปีที่ 6 ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ฉบับที่ 2138 มิ.ย. 63
จดหมายข่าวอบต.ลำประดา ปีที่ 6 ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ฉบับที่ 1 82 มิ.ย. 63
ตู้ปันสุขแบ่งปันน้ำใจสู่พี่น้อง องค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร3029 พ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์...การจำหน่ายกระเทียม จังหวัดเชียงใหม่926 พ.ค. 63
ลงพื้นที่ตรวจแนะนำ กำกับ ติดตามและบังคับใช้ตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องถิ่น ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ร้านค้าปลีก ร้านเสริมสวย1125 พ.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา เรื่องมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดพิจิตร เรื่องการถ่ายทำรายการโทรทัศน์ ภาพยนต์ และวีดีทัศน์ซึ่งเมื่อรวมคณะทำงานหน้าฉากและทุกแผนกแล้วต้องมีจำนวนไม่เกิน 50 คน และต้องไม่มีผู้เข้าชมรายการ 1425 พ.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา เรื่องมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดพิจิตร เรื่องสถานที่บริการดูแล สถานที่พำนักอาศัย หรือสถานสงเคราะห์อื่นที่จัดสวัสดิการให้แก่ เด็ก หรือผู้สูงอายุ หรือผู้มีภาระพึ่งพิงให้เปิดดำเนินการได้1225 พ.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา เรื่องมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดพิจิตร เรื่องร้านค้าปลีก/ค้าส่ง หรือตลาดค้าส่งขนาดใหญ่ ต้องปฏิบัติตามมาตราการคตวบคุมโรค ดังนี้1025 พ.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา เรื่องมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดพิจิตร เรื่องการจำน่ายอาหารในภัตตาคาร สวนอาหาร ศูนย์อาหาร โรงอาหาร ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มทั่วไป ไม่รวมสถานบริหาร ผับ บาร์ ให้เปิดดำเนินการได้1325 พ.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา เรื่องมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดพิจิตร เรื่องห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ให้เปิดดำเนินการได้1025 พ.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา เรื่องคลีนิกเวชกรรมเสริิมความงาม สถานเสริมความงาม และร้านทำเล็บทั้งที่อยู่ในและนอกห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า หรือคอมมูนิตี้มอลล์ ให้เปิดดำเนินการได้เฉพาะการเสริมความงามเรือนร่างและผิวพรรณ ไม่รวมถึงการเสริมความงามบร1125 พ.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา เรื่องห้องประชุมในโรงแรมหรือศูนย์ประชุม ให้เปิดดำเนินการได้เฉพาะกรณีจำกัดจำนวนผู้เข้าประชุม และเป็นการประชุมคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือการประชุม อารอบรม การสัมนาซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมต้องมาจากหน่วยงานเดียวกัน525 พ.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/13 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB