เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

บันทึกข้อตกลงระหว่างศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลลำประดา กับ กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ตำบลลำประดา

แชร์

จุดประสงค์เพื่อพัฒนาและยกระดับศักยภาพกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ตำบลลำประดา


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB