เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ปรับปรุงระบบจ่ายไฟเขตลำประดา

แชร์

ปรับปรุงระบบจ่ายไฟเขตลำประดา
แก้ปัญหาไฟฟ้าตก เสาเอน สายไฟหย่อน
ภาคีร่วม ท้องถิ่น (ผู้บริหาร+สภาท้องถิ่น) ท้องที่ (กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน)
วันนี้ 24/9/63 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางมุลนาก/และตะพานหิน ลงมาชี้แจงการแก้ไขระบบไฟฟ้าภายในตำบลลำประดา โดยจะทำการเปลี่ยนเสาไฟฟ้าและเปลี่ยนสายไฟฟ้าจากสายเปื่อยเป็นสายเคเบิล งานจะเริ่มเดือนตุลาคม 2563 ประมาณ 7 กม. งบประมาณ 10ล้านกว่าๆ แบ่งเป็น 2 ช่วง
ช่วงที่ 1 เริ่มจากตำบลภูมิ-กม.5ลำประดา
ช่วงที่ 2 เริ่มจากช่วง กม5(เขตเพชรลูกกา)-กม7(ประมาณบ้านคุณแอน/หลังใหญ่)
ผลกระทบ ไฟฟ้าจะดับบริเวณทำงาน แต่จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อน
แก้ปัญหาเบื้องต้น ทางบ้านสายน้ำดำ/หนองสะเดาจะเชื่อมไฟจากเขต กฟภ.ตะพานหิน จากบ้านห้วยหลัวมาใช้ก่อน
การไฟฟ้าฯจะขอตัดต้นไม้บริเวณเขตปักเสาและวางสายไฟฟ้าออก (แจ้งเจ้าของต้นไม้ในเขตทราบก่อนล่วงหน้า)
ก่อนทำงานจะดับไฟฟ้า และจะทำการเชื่อมต่อไฟฟ้าให้ใหม่ จะใช้เวลาเชื่อมต่อประมาณ 30 นาที
เวลาพาดสายจะใช้เวลาประมาณ 2 วัน จะหยุดจ่ายไฟฟ้า เวลา 08.00-17.00 น. (เวลาประมาณ)
หากบ้านใดจัดงานที่ต้องใช้ไฟฟ้าให้แจ้งการไฟฟ้าก่อนสัก 5 วัน เพื่อที่ กฟภ.จะได้วางแผนดำเนินการทำงานต่อ...


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB