เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

พิจารณา (ร่าง) แผนดำเนินงาน ปี 2564 พิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 3 ปี 2563

แชร์

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา เพื่อพิจารณา

พิจารณา (ร่าง) แผนดำเนินงาน ปี 2564 พิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 3 ปี 2563

พิจารณา (ร่าง) แผนดำเนินงาน ปี 2564

วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.03s. 0.50MB