เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัวได้ทำการออกฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าอบต.ท่าบัว โพทะเล พิจิตร
เมื่อวันที่ศุกร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา ทางองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัวได้ทำการจัดอบรมการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ให้แก่สมาชิก อบต. และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนของแต่ละหมู่บ้าน อบต.ท่าบัว โพทะเล พิจิตร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบโครงการลงหินคลุก 5 โครงการ และโครงการลงลูกรัง 2 โครงการอบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
ประกาศผู้ชชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมเทรีน ม.9อบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างบานปิด-เปิดท่อเหลี่ยม คสล.ม.6อบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัว ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัว อบต.ท่าบัว โพทะเล พิจิตร
รายงานสรุป สขร.1 เดือนเมษายน 2564อบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันฉัตรมงคลอบต.ท่าบัว โพทะเล พิจิตร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ เดือนพฤษภาคม 2564อบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในด้านการต่อต้านการคอร์รัปชั่นอบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล เพื่อร่วมรณรงค์ป้องกันโรคโควิด 19อบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรถประชาสัมพันธ์เพื่อร่วมรณรงค์ป้องกันโรคโควิด 19อบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลอบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัว ครั้งที่ 3 / 2564 ในวันจันทร์ ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 09.00 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัวอบต.ท่าบัว โพทะเล พิจิตร
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัว ครั้งที่ 3 / 2564 ในวันจันทร์ ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 13.00 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัวอบต.ท่าบัว โพทะเล พิจิตร
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564อบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564อบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารอบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564อบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
ลำดับที่ 1-20 | 1/13 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.23s. 0.50MB