เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ประกาศ ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.10อบต.วังงิ้ว ดงเจริญ พิจิตร
การจัดทําแผนดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan Team)ทต.วังตะกู บางมูลนาก พิจิตร
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างบานปิด-เปิดท่อเหลี่ยม คสล.หมุ่10 บริเวณทางข้ามคลองลำประดาหลังวัดลำประดากลางอบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน มิถุนายน 2563อบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
ร้องเรียนร้องทุกข์ > สถิติการร้องเรียนร้องทุกข์ อบต.วังสำโรง ตะพานหิน พิจิตร
ร้องเรียนร้องทุกข์ > สถิติการร้องเรียนร้องทุกข์ อบต.วังสำโรง ตะพานหิน พิจิตร
งานป้องกันบรรเทาและสาธารณภัย เทศบาลเมืองตะพานหิน ออกร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรทำความสะอาดวัดไผ่รอบ ในวันที่ 2 ก.ค.63ทม.ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร
ประกาศ แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอบต.เนินสว่าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
ประกาศ บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563อบต.เนินสว่าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
ซ่อมแซมแนวกันตลิ่งพังบริเวณคลองไผ่ท่าโพ ม.1 ต.ไผ่ท่าโพทต.โพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
สขร.เดือนมิถุนายน2563ทต.โพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
ประกาศราคากลางโครงการเสริมคันกั้นน้ำ หมู่1 บริเวณคันคลองลำประดาอบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่2 เริ่มจากถนน คสล.ลำคลองไดโสนหน้าบ้านนายสำเริง วงษ์บุญมากอบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
วันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัว (โรงเรียนบ้านท่าบัว “รัฐประชานุเคราะห์”)ได้ทำการเปิดการเรียนการสอนวันแรก ซึ่งทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้นำนโยบายของทางภาครัฐมาปฏิบัติ โดยมีการวางมาตรการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนอบต.ท่าบัว โพทะเล พิจิตร
วันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เวลา 10.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัวได้รับการแจ้งเหตุเพลิงไหม้ป่าหญ้าข้างทางบริเวณถนนริมคลองชลประทานหมู่ที่ 6 ตำบลท่าบัว พนักงานเจ้าหน้าที่งานป้องกันสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัว จึงได้นำรถน้ำเข้าพื้นที่ระงับเหตุเพอบต.ท่าบัว โพทะเล พิจิตร
รายงานสรุป สขร.1 เดือนมิถุนายน 2563อบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
งานป้องกันบรรเทาและสาธารณภัย เทศบาลเมืองตะพานหิน ออกดับไฟไหม้ป่าหญ้า บริเวณซอยตรงข้ามบ้านยอดรัก ในวันที่ 1 ก.ค.63ทม.ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร
งานป้องกันบรรเทาและสาธารณภัย เทศบาลเมืองตะพานหิน ออกล้างวัดพฤกษะวันโชติการาม ในวันที่ 1 มิ.ย.63ทม.ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร
งานป้องกันบรรเทาและสาธารณภัย เทศบาลเมืองตะพานหินร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ออกล้างวัดย่านยาว ในวันที่ 1 ก.ค.63ทม.ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร
งานป้องกันบรรเทาและสาธารณภัย เทศบาลเมืองตะพานหิน ออกล้างทำความสะอาดบันไดทางลงตลาดเย็น โป๊ะลำที่ 6 ในวันที่ 1 มิ.ย.63ทม.ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร
ลำดับที่ 1-20 | 1/47 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.11s. 0.50MB