เมนูหลัก

กิจการสภา - รายงานการประชุม

หัวข้ออ่านวันที่
รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ปี 2563769 ต.ค. 63
รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 25633515 ก.ย. 63
รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 3 ปี 256312325 ส.ค. 63
รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา สมัยสามัญ สมัย 3 ครั้งที่ 2 ปี 256312225 ส.ค. 63
รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 25631345 ส.ค. 63
รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา สมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 256313629 ก.ค. 63
รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 25637429 เม.ย. 63
รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ปี 2563757 เม.ย. 63
รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 25636528 ก.พ. 63
รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ ประจำปี 25627725 ธ.ค. 62
รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 25627619 ส.ค. 62
รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 25621127 ส.ค. 62
รายงานประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 3 ประจำปี 25623627 มิ.ย. 62
รายงานประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 25623221 มิ.ย. 62
รายงานประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 25623518 มิ.ย. 62
รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 25626430 เม.ย. 62
รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 25626413 ก.พ. 62
รายงานประชุมสภา ประจำเดือน ธันวาคม 2561453 ธ.ค. 61
รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 25614130 ต.ค. 61
รายงานประชุมสภา ประจำเดือน ตุลาคม 2561488 ต.ค. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/4 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB