เมนูหลัก

กิจการสภา - รายงานการประชุม

หัวข้ออ่านวันที่
รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563115 ก.ย. 63
รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 3 ปี 25631325 ส.ค. 63
รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา สมัยสามัญ สมัย 3 ครั้งที่ 2 ปี 25631725 ส.ค. 63
รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2563195 ส.ค. 63
รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา สมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 25632229 ก.ค. 63
รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 25631329 เม.ย. 63
รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ปี 2563107 เม.ย. 63
รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2563628 ก.พ. 63
รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ ประจำปี 25621725 ธ.ค. 62
รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 25621219 ส.ค. 62
รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562127 ส.ค. 62
รายงานประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562427 มิ.ย. 62
รายงานประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562421 มิ.ย. 62
รายงานประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562518 มิ.ย. 62
รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2562730 เม.ย. 62
รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2562813 ก.พ. 62
รายงานประชุมสภา ประจำเดือน ธันวาคม 2561163 ธ.ค. 61
รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 25611530 ต.ค. 61
รายงานประชุมสภา ประจำเดือน ตุลาคม 2561178 ต.ค. 61
รายงานประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 25611327 ส.ค. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/4 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB