เมนูหลัก

กิจการสภา - รายงานการประชุม

หัวข้ออ่านวันที่
รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ปี 2563319 ต.ค. 63
รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 25631715 ก.ย. 63
รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 3 ปี 25635925 ส.ค. 63
รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา สมัยสามัญ สมัย 3 ครั้งที่ 2 ปี 25636325 ส.ค. 63
รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2563755 ส.ค. 63
รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา สมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 25637829 ก.ค. 63
รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 25633529 เม.ย. 63
รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ปี 2563337 เม.ย. 63
รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 25632728 ก.พ. 63
รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ ประจำปี 25624125 ธ.ค. 62
รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 25623519 ส.ค. 62
รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562347 ส.ค. 62
รายงานประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 3 ประจำปี 25621827 มิ.ย. 62
รายงานประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 25621621 มิ.ย. 62
รายงานประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 25621818 มิ.ย. 62
รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 25623030 เม.ย. 62
รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 25622713 ก.พ. 62
รายงานประชุมสภา ประจำเดือน ธันวาคม 2561273 ธ.ค. 61
รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 25612330 ต.ค. 61
รายงานประชุมสภา ประจำเดือน ตุลาคม 2561298 ต.ค. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/4 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB