เมนูหลัก

ติดต่อหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา ตำบลลำประดา อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร,อบต.ลำประดา ต.ลำประดา อ.บางมูลนาก จ.พิจิตรองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา

9/9 หมู่ 1 ตำบลลำประดา
อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
66120

โทรศัพท์ 056-619-970
โทรสาร 056-619-971
อีเมล์ lampradasao@gmail.com

0.01s. 0.50MB