เมนูหลัก

การประเมินหน่วยงาน - ITA

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
พิจราณาตรวจสอบและอนุมัติการตรวจแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ( OIT ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำประดาในระบบ ITAS ประจำปี พ.ศ. 2563155
การประเมินหน่วยงาน ITA 25630220

ลำดับที่ 1-2 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB