สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator


  ผลแบบสอบถามความพึ่งพอใจ
 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่

1. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พอใจ :         82.87%
ค่อนข้างพอใจ :         15.29%
เฉย ๆ :         1.22%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .31%

2. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิกลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พอใจ :         81.85%
ค่อนข้างพอใจ :         16.31%
เฉย ๆ :         1.23%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .31%

3. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
พอใจ :         83.54%
ค่อนข้างพอใจ :         14.91%
เฉย ๆ :         .93%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .31%

4. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่นการตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำช่วยแก้ปัญหาได้
พอใจ :         81.85%
ค่อนข้างพอใจ :         16.62%
เฉย ๆ :         .92%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .31%
  แบบสอบถามด้านอื่น ๆ
ผู้ชมขณะนี้ 1 ท่าน
 
ผู้ชมเว็บ  คน

 นายสมบัติ  ประโยชน์ดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา

...............................
นายสุชาติ  ปิ่นสุข
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา

       กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลลำประดา ปี 2558
       คำสั่งกองทุน สปสช.
       ระเบียบกองทุน สปสช.
       บันทึกข้อตกลง สปสช.
       ใบสมัคร สปสช.
       ภาพกิจกรรม สปสช.
                  

 

 
                 
สภาพอากาศประเทศไทย

           ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา อ.บางมูลนาก จ. พิจิตร 056-619970


  
  โครงการชมรมคนรักสุขภาพมิตรภาพบำบัด ตำบลลำประดา ณ วัดลำประดาใต้ ปี 2558
โครงการชมรมคนรักสุขภาพมิตรภาพบำบัด ตำบลลำประดา เทศกาลสงกรานต์ณ วัดลำประดาใต้ ปี 2558 วันที่ 15 เมษายน 2558
อ่านต่อ..   
  โครงการกีฬาต้านภัยยาเสพติด เทศกาลสงกรานต์ ณ วัดลำประดากลาง ปี 2558
โครงการกีฬาต้านภัยยาเสพติด เทศกาลสงกรานต์ ณ วัดลำประดากลาง ปี 2558 วันที่ 14-15 เมษายน 2558
อ่านต่อ..   

 
  

เผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังจากถนนคสล.บ้านนายชำนาญ คันที ถึงถนนคสล.วัดหนองโก   [ 24/4/2558 14:06:20 ]

เผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลลำประดาโดยวิธีปรับเกรด   [ 24/4/2558 13:55:38 ]

ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนคสล หมู่ที่ 9   [ 21/4/2558 11:18:11 ]

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7   [ 21/4/2558 11:17:02 ]

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคสล. สายคันคลองลำประดา หมู่ที่ 10 หน้าบ้านนางสำราญ สังวาลย์   [ 21/4/2558 11:14:17 ]

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านนายประภาษ กุลมณี   [ 21/4/2558 11:09:31 ]

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านนายบุญธรรม มีขวัญ   [ 21/4/2558 11:07:53 ]
     
 
 
 
 [ 24/4/2557 13:55:29 ] หนังสือราชการ
 [ 24/4/2557 10:22:46 ] แจ้งงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน-มิถุนายน 2557
 [ 24/4/2557 10:21:43 ] แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนการเสนอเรื่องด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (พจ 0023.2/5127)(23/04/5
 [ 24/4/2557 10:20:50 ] การนำคุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบประสบการณ์ (พจ ๐๐๒๓.๒/๔๒๖) (๒๓ เม.ย.๕๗)
 [ 24/4/2557 10:19:55 ] ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการอ่่านสร้างสุขในโรงเรียนและสถานศึกษา (พจ ๐๐๒๓.๓/ว๕๑๒๕) (๒๓ เม.ย.๕๗)
 [ 23/4/2557 14:45:31 ] การเลื่อนสัมมนาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่นสำหรับข้า
 [ 23/4/2557 14:37:47 ] ให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุสูงอายุ พจ ๐๐๒๓.๓/ว๕๑๒๓ ๒๓ เม.ย.๕๗
 
 
 
 [ 11/3/2557 15:37:37 ] เวทีเสวนาวาระประชาชนตำบลจัดการตนเอง ประจำเดือนมีนาคม 2557
 [ 11/3/2557 15:36:00 ] ขอเชิญร่วมจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน
 [ 26/2/2557 15:45:31 ] ประกาศ เรื่อง ขอเชิญประชุมประชาคมหมู่บ้าน
 [ 11/2/2557 15:30:59 ] ขอเชิญเข้าร่วมประชาคมหมู่บ้าน
 [ 11/2/2557 15:28:53 ] ประกาศคัดเลือก/สอบคัดเลือพนักงานส่วนตำบลสำหรับตำแหน่งผู้บริหาร อบต.ลำประดา
 [ 10/2/2557 15:48:55 ] มาฆบูชา 2557 วันแห่งความรักที่บริสุทธิ์
 [ 10/2/2557 15:32:08 ] เสวนาเวทีวาระประชาชน
 
 
 
 
       
     ลำดับที่                                        หัวข้อ                                                         วันที่                           สถิติ
ห้ามเข้า 641 ปัญหาน้ำท่วม 27-ธค.-11 ตอบ 1/อ่าน 504
ห้ามเข้า 643 บริการรับจัด กิจกรรม สัมมนา ประจำ ปี บริษัทฯ Walk Rally ตามงบประมาณท่าน 23-ธค.-11 ตอบ 0/อ่าน 312
ห้ามเข้า 628 อยากทราบว่าประกาศใช้แผน 55 ยังค่ะ 20-กค.-11 ตอบ 1/อ่าน 396
ห้ามเข้า 552 ร่วมแสดงความคิดเห็นกับตำบลเรา 13-มิย.-11 ตอบ 2/อ่าน 584
ห้ามเข้า 626 สอบถามตำแหน่งว่าง 08-มิย.-11 ตอบ 0/อ่าน 330
ห้ามเข้า 625 สอบถามตำแหน่งว่างค่ะ 08-มิย.-11 ตอบ 0/อ่าน 465
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา
  หมู่. 1  ต.ลำประดา อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
โทร.056-619970   แฟกซ์. -   Email :
info@lamprada.go.th
Copyright 2014.lamprada.go.th All rights reserved. Powered by IPN ENGINEER CO.,LTD.