สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator


  ผลแบบสอบถามความพึ่งพอใจ
 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่

1. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พอใจ :         82.87%
ค่อนข้างพอใจ :         15.29%
เฉย ๆ :         1.22%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .31%

2. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิกลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พอใจ :         81.85%
ค่อนข้างพอใจ :         16.31%
เฉย ๆ :         1.23%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .31%

3. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
พอใจ :         83.54%
ค่อนข้างพอใจ :         14.91%
เฉย ๆ :         .93%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .31%

4. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่นการตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำช่วยแก้ปัญหาได้
พอใจ :         81.85%
ค่อนข้างพอใจ :         16.62%
เฉย ๆ :         .92%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .31%
  แบบสอบถามด้านอื่น ๆ
ผู้ชมขณะนี้ 1 ท่าน
 
ผู้ชมเว็บ  คน

 นายสมบัติ  ประโยชน์ดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา

...............................
นายสุชาติ  ปิ่นสุข
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา

       คำสั่งกองทุน สปสช.
       ระเบียบกองทุน สปสช.
       บันทึกข้อตกลง สปสช.
       ใบสมัคร สปสช.
       ภาพกิจกรรม สปสช.
    ความรู้เรื่อง เลื่อยโซ่ยนต์
    ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ให้ผู้มีเลื่อยโซ่ยนต์ไว้ในครอบครองไปขอรับใบอนุญาต
    ประชาสัมพันธ์: การพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
    การปลูดพืชโดยไม่ใช้ดิน
    เศรษฐกิจพอเพียง
    การทำปุ๋ยคอก
                  

 

 
                 
สภาพอากาศประเทศไทย

           ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา อ.บางมูลนาก จ. พิจิตร 056-619970

 
  
  ขอเชิญเข้าร่วมเวทีเสวนาวาระประชาชนตำบลจัดการตนเอง ประจำเดือนมีนาคม 2557

อ่านต่อ..   
  เวทีเสวนาวาระประชาชนตำบลจัดการตนเอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557

อ่านต่อ..   

 
  

เวทีเสวนาวาระประชาชนตำบลจัดการตนเอง ประจำเดือนมีนาคม 2557   [ 11/3/2557 23:38:43 ]

ขอเชิญร่วมจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน   [ 11/3/2557 23:16:50 ]

ประกาศ เรื่อง ขอเชิญประชุมประชาคมหมู่บ้าน   [ 26/2/2557 14:58:44 ]

ประกาศสอบราคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ลำประดา   [ 24/2/2557 11:42:13 ]

ขอเชิญเข้าร่วมประชาคมหมู่บ้าน   [ 11/2/2557 15:48:52 ]

เสวนาเวทีวาระประชาชน   [ 10/2/2557 15:40:50 ]

มาฆบูชา 2557 วันแห่งความรักที่บริสุทธิ์   [ 10/2/2557 15:39:04 ]
     
 
 
 
 [ 2/5/2554 9:52:20 ] ขอทราบความต้องการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชศาสตร์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
 [ 2/5/2554 9:51:37 ] การอยู่เวร รปภ.สถ. และเวรติดตามสถานการณ์ เหตุการณ์สำคัญเร่งด่วนและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
 [ 2/5/2554 9:50:50 ] การพิจารณาคัดเลือกผลงานการประกวดการบริหารจัดการโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กตามแนวพระราชดำริ
 [ 2/5/2554 9:50:26 ] การจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี รอบปีงบประมาณ ๒๕๕๕-๒๕๕๗ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 2/5/2554 9:48:48 ] โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรณรงค์และส่งเสริมการใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเฉลิม
 [ 2/5/2554 9:48:21 ] โครงการศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล
 
 
 
 
       
     ลำดับที่                                        หัวข้อ                                                         วันที่                           สถิติ
ห้ามเข้า 641 ปัญหาน้ำท่วม 27-ธค.-11 ตอบ 1/อ่าน 352
ห้ามเข้า 643 บริการรับจัด กิจกรรม สัมมนา ประจำ ปี บริษัทฯ Walk Rally ตามงบประมาณท่าน 23-ธค.-11 ตอบ 0/อ่าน 207
ห้ามเข้า 628 อยากทราบว่าประกาศใช้แผน 55 ยังค่ะ 20-กค.-11 ตอบ 1/อ่าน 306
ห้ามเข้า 552 ร่วมแสดงความคิดเห็นกับตำบลเรา 13-มิย.-11 ตอบ 2/อ่าน 432
ห้ามเข้า 627 rssbLzoYIziyYZYCn 10-มิย.-11 ตอบ 0/อ่าน 190
ห้ามเข้า 626 สอบถามตำแหน่งว่าง 08-มิย.-11 ตอบ 0/อ่าน 226
ห้ามเข้า 625 สอบถามตำแหน่งว่างค่ะ 08-มิย.-11 ตอบ 0/อ่าน 299
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา
  หมู่. 1  ต.ลำประดา อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
โทร.056-619970   แฟกซ์. -   Email :
info@lamprada.go.th
Copyright 2011.lamprada.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design