สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator


  ผลแบบสอบถามความพึ่งพอใจ
 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่

1. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พอใจ :         82.87%
ค่อนข้างพอใจ :         15.29%
เฉย ๆ :         1.22%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .31%

2. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิกลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พอใจ :         81.85%
ค่อนข้างพอใจ :         16.31%
เฉย ๆ :         1.23%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .31%

3. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
พอใจ :         83.54%
ค่อนข้างพอใจ :         14.91%
เฉย ๆ :         .93%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .31%

4. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่นการตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำช่วยแก้ปัญหาได้
พอใจ :         81.85%
ค่อนข้างพอใจ :         16.62%
เฉย ๆ :         .92%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .31%
  แบบสอบถามด้านอื่น ๆ
ผู้ชมขณะนี้ 1 ท่าน
 
ผู้ชมเว็บ  คน

 นายสมบัติ  ประโยชน์ดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา

...............................นายสุชาติ  ปิ่นสุข
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา

       กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลลำประดา ปี 2558
       คำสั่งกองทุน สปสช.
       ระเบียบกองทุน สปสช.
       บันทึกข้อตกลง สปสช.
       ใบสมัคร สปสช.
       ภาพกิจกรรม สปสช.
                  

 

 
                 
สภาพอากาศประเทศไทย

           ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา อ.บางมูลนาก จ. พิจิตร 056-619970

 
  
  ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) เรียนเชิญสื่อมวลชนร่วมลงพื้นที่ พิสูจน์ ผืนแผ่นดินไทย ..คนดี มีอยู่ จริง
“ชุมชนคุณธรรมลำประดา : ต้นแบบชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง สร้างความสุข และมั่งคั่งในชุมชนด้วยคุณธรรม”
อ่านต่อ..   
  สถานีโทรทัศน์ ThaiPBS ถ่ายทำรายการประเด็น สิ่งแวดล้อมสีเขียว ของกลุ่มรักษ์สิ่งแวดล้อมตำบลลำประดา
สถานีโทรทัศน์ ThaiPBS ถ่ายทำรายการประเด็น สิ่งแวดล้อมสีเขียว ของกลุ่มรักษ์สิ่งแวดล้อมตำบลลำประดา
อ่านต่อ..   

 
  

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังม.9   [ 9/8/2015 4:13:31 PM ]

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังม.9   [ 9/8/2015 4:11:18 PM ]

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังม.7   [ 9/8/2015 4:10:37 PM ]

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังม.7   [ 9/8/2015 4:08:33 PM ]

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังม.2   [ 9/8/2015 4:07:15 PM ]

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังม.2   [ 9/8/2015 4:04:07 PM ]

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กม.6   [ 9/8/2015 4:02:31 PM ]
     
 
 
 
 [ 4/24/2014 1:55:29 PM ] หนังสือราชการ
 [ 4/24/2014 10:22:46 AM ] แจ้งงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน-มิถุนายน 2557
 [ 4/24/2014 10:21:43 AM ] แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนการเสนอเรื่องด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (พจ 0023.2/5127)(23/04/5
 [ 4/24/2014 10:20:50 AM ] การนำคุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบประสบการณ์ (พจ ๐๐๒๓.๒/๔๒๖) (๒๓ เม.ย.๕๗)
 [ 4/24/2014 10:19:55 AM ] ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการอ่่านสร้างสุขในโรงเรียนและสถานศึกษา (พจ ๐๐๒๓.๓/ว๕๑๒๕) (๒๓ เม.ย.๕๗)
 [ 4/23/2014 2:45:31 PM ] การเลื่อนสัมมนาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่นสำหรับข้า
 [ 4/23/2014 2:37:47 PM ] ให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุสูงอายุ พจ ๐๐๒๓.๓/ว๕๑๒๓ ๒๓ เม.ย.๕๗
 
 
 
 [ 9/23/2015 11:51:11 AM ] ข่าวดี! คุณแม่ที่คลอดบุตรตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไป มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เดือนละ
 [ 6/23/2015 9:45:23 AM ] จังหวัดพิจิตร เตรียมผลักดันการป้องกันปัญหาคุณแม่วัยใส ให้เป็นวาระของจังหวัด
 [ 6/23/2015 9:44:13 AM ] อึ้ง! เด็กพิจิตรตั้งท้อง อายุน้อยสุดแค่ 12 ขวบ เด็กเรียน เสี่ยงท้อง มากกว่าเด็กซ่า
 [ 6/23/2015 9:42:49 AM ] สธ.พิจิตร เผยเด็กวัยใสแค่ 12 ขวบ ตั้งท้องพุ่ง
 [ 4/29/2015 10:52:45 AM ] ประชาสัมพันธ์การยื่นเสียภาษีประจำปี
 [ 3/11/2014 3:37:37 PM ] เวทีเสวนาวาระประชาชนตำบลจัดการตนเอง ประจำเดือนมีนาคม 2557
 [ 3/11/2014 3:36:00 PM ] ขอเชิญร่วมจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน
 
 
 
 
       
     ลำดับที่                                        หัวข้อ                                                         วันที่                           สถิติ
ห้ามเข้า 641 ปัญหาน้ำท่วม 27-ธค.-11 ตอบ 1/อ่าน 522
ห้ามเข้า 643 บริการรับจัด กิจกรรม สัมมนา ประจำ ปี บริษัทฯ Walk Rally ตามงบประมาณท่าน 23-ธค.-11 ตอบ 0/อ่าน 329
ห้ามเข้า 628 อยากทราบว่าประกาศใช้แผน 55 ยังค่ะ 20-กค.-11 ตอบ 1/อ่าน 412
ห้ามเข้า 552 ร่วมแสดงความคิดเห็นกับตำบลเรา 13-มิย.-11 ตอบ 2/อ่าน 594
ห้ามเข้า 626 สอบถามตำแหน่งว่าง 08-มิย.-11 ตอบ 0/อ่าน 342
ห้ามเข้า 625 สอบถามตำแหน่งว่างค่ะ 08-มิย.-11 ตอบ 0/อ่าน 474
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา
  หมู่. 1  ต.ลำประดา อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
โทร.056-619970   แฟกซ์. -   Email :
info@lamprada.go.th
Copyright 2014.lamprada.go.th All rights reserved. Powered by IPN ENGINEER CO.,LTD.