สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator


  ผลแบบสอบถามความพึ่งพอใจ
 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่

1. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พอใจ :         82.87%
ค่อนข้างพอใจ :         15.29%
เฉย ๆ :         1.22%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .31%

2. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิกลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พอใจ :         81.85%
ค่อนข้างพอใจ :         16.31%
เฉย ๆ :         1.23%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .31%

3. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
พอใจ :         83.54%
ค่อนข้างพอใจ :         14.91%
เฉย ๆ :         .93%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .31%

4. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่นการตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำช่วยแก้ปัญหาได้
พอใจ :         81.85%
ค่อนข้างพอใจ :         16.62%
เฉย ๆ :         .92%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .31%
  แบบสอบถามด้านอื่น ๆ
ผู้ชมขณะนี้ 1 ท่าน
 
ผู้ชมเว็บ  คน

 นายสมบัติ  ประโยชน์ดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา

...............................
นายสุชาติ  ปิ่นสุข
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา

       กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลลำประดา ปี 2558
       คำสั่งกองทุน สปสช.
       ระเบียบกองทุน สปสช.
       บันทึกข้อตกลง สปสช.
       ใบสมัคร สปสช.
       ภาพกิจกรรม สปสช.
                  

 

 
                 
สภาพอากาศประเทศไทย

           ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา อ.บางมูลนาก จ. พิจิตร 056-619970


  
  ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) เรียนเชิญสื่อมวลชนร่วมลงพื้นที่ พิสูจน์ ผืนแผ่นดินไทย ..คนดี มีอยู่ จริง
“ชุมชนคุณธรรมลำประดา : ต้นแบบชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง สร้างความสุข และมั่งคั่งในชุมชนด้วยคุณธรรม” ***สื่อมวลชน เก็บภาพ สัมภาษณ์ พร้อมเยี่ยมชม จุดแข็งการจัดการคุณธรรม ใน ชุมชนลำประดา - ด้านเศรษฐกิจ – กลุ่มเปเปอร์มาเช่และกองทุนออมวันละบาท (ชมรมผู้สูงอายุ) - ด้านสังคม – โครงการมิตรภาพบำบัด บ้านแก้วฟ้า - ด้านสิ่งแวดล้อม – โครงการเกษตรอินทรีย์ (กลุ่มรักษ์สิ่งแวดล้อม) - ด้านสุขภาพ – อาสาสมัครชุมชนตรวจสุขภาพ (การดูแลผู้ป่วยจิตเวช)
อ่านต่อ..   
  สถานีโทรทัศน์ ThaiPBS ถ่ายทำรายการประเด็น สิ่งแวดล้อมสีเขียว ของกลุ่มรักษ์สิ่งแวดล้อมตำบลลำประดา วัน
สถานีโทรทัศน์ ThaiPBS ถ่ายทำรายการประเด็น สิ่งแวดล้อมสีเขียว ของกลุ่มรักษ์สิ่งแวดล้อมตำบลลำประดา วันเสาร์ ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2558
อ่านต่อ..   

 
  

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 สายจากบ้านนางบุญมา จันทร์เจ๊ก   [ 21/8/2558 10:40:23 ]

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 ตำบลลำประดา เริ่มจากนานายสำเริง เอี่ยมซิ้ว   [ 21/8/2558 10:39:12 ]

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่9 ตำบลลำประดา สายบ้านป่า   [ 21/8/2558 10:37:46 ]

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 7 ตำบลลำประดา เริ่มจากถนนทางหลวงชนบท   [ 21/8/2558 10:36:12 ]

เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่6 สายจากบ้านนางบุญมา จันทร์เจ็ก   [ 20/8/2558 8:47:26 ]

เผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ 7จากถนนทางหลวงชนบท-เขตติดต่อฟหมู่3   [ 20/8/2558 8:33:06 ]

เผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่9 สายบ้านป่า เริ่มจากถนนสายหนองโกถึงบ้านป่า   [ 19/8/2558 16:03:43 ]
     
 
 
 
 [ 24/4/2557 13:55:29 ] หนังสือราชการ
 [ 24/4/2557 10:22:46 ] แจ้งงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน-มิถุนายน 2557
 [ 24/4/2557 10:21:43 ] แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนการเสนอเรื่องด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (พจ 0023.2/5127)(23/04/5
 [ 24/4/2557 10:20:50 ] การนำคุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบประสบการณ์ (พจ ๐๐๒๓.๒/๔๒๖) (๒๓ เม.ย.๕๗)
 [ 24/4/2557 10:19:55 ] ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการอ่่านสร้างสุขในโรงเรียนและสถานศึกษา (พจ ๐๐๒๓.๓/ว๕๑๒๕) (๒๓ เม.ย.๕๗)
 [ 23/4/2557 14:45:31 ] การเลื่อนสัมมนาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่นสำหรับข้า
 [ 23/4/2557 14:37:47 ] ให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุสูงอายุ พจ ๐๐๒๓.๓/ว๕๑๒๓ ๒๓ เม.ย.๕๗
 
 
 
 [ 23/6/2558 9:45:23 ] จังหวัดพิจิตร เตรียมผลักดันการป้องกันปัญหาคุณแม่วัยใส ให้เป็นวาระของจังหวัด
 [ 23/6/2558 9:44:13 ] อึ้ง! เด็กพิจิตรตั้งท้อง อายุน้อยสุดแค่ 12 ขวบ เด็กเรียน เสี่ยงท้อง มากกว่าเด็กซ่า
 [ 23/6/2558 9:42:49 ] สธ.พิจิตร เผยเด็กวัยใสแค่ 12 ขวบ ตั้งท้องพุ่ง
 [ 29/4/2558 10:52:45 ] ประชาสัมพันธ์การยื่นเสียภาษีประจำปี
 [ 11/3/2557 15:37:37 ] เวทีเสวนาวาระประชาชนตำบลจัดการตนเอง ประจำเดือนมีนาคม 2557
 [ 11/3/2557 15:36:00 ] ขอเชิญร่วมจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน
 [ 26/2/2557 15:45:31 ] ประกาศ เรื่อง ขอเชิญประชุมประชาคมหมู่บ้าน
 
 
 
 
       
     ลำดับที่                                        หัวข้อ                                                         วันที่                           สถิติ
ห้ามเข้า 641 ปัญหาน้ำท่วม 27-ธค.-11 ตอบ 1/อ่าน 519
ห้ามเข้า 643 บริการรับจัด กิจกรรม สัมมนา ประจำ ปี บริษัทฯ Walk Rally ตามงบประมาณท่าน 23-ธค.-11 ตอบ 0/อ่าน 327
ห้ามเข้า 628 อยากทราบว่าประกาศใช้แผน 55 ยังค่ะ 20-กค.-11 ตอบ 1/อ่าน 408
ห้ามเข้า 552 ร่วมแสดงความคิดเห็นกับตำบลเรา 13-มิย.-11 ตอบ 2/อ่าน 591
ห้ามเข้า 626 สอบถามตำแหน่งว่าง 08-มิย.-11 ตอบ 0/อ่าน 340
ห้ามเข้า 625 สอบถามตำแหน่งว่างค่ะ 08-มิย.-11 ตอบ 0/อ่าน 472
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา
  หมู่. 1  ต.ลำประดา อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
โทร.056-619970   แฟกซ์. -   Email :
info@lamprada.go.th
Copyright 2014.lamprada.go.th All rights reserved. Powered by IPN ENGINEER CO.,LTD.